TALENTÍK

Kliknutím na oranžový text se Vám zobrazí více informací.

Projekt mateřské školy zaměřený na systematickou podporu intelektového nadání v předškolním věku financovaný statutárním městem Ostrava (2017, 2018, 2020, 2021).

logo Ostrava

Školní rok 2020/2021

Pro rok 2021 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2021 finanční příspěvek ve výši 400.000 Kč.

Děti všech tříd využívají od září 2020 nově vybudovanou učebnu Talentík.

Od ledna 2021 probíhá již třetí ročník aktivity k vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové (rozumové) oblasti nazvané NUMERÁČCI, do kterého se zapojilo celkem 14 mateřských škol z Ostravy.

Školní rok 2019/2020

Pro rok 2020 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 finanční příspěvek ve výši 410.000 Kč.

V říjnu 2019 proběhla v mateřské škole ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání tzv. virtuální hospitace na téma “Principy práce s nadanými dětmi v běžné mateřské škole”. Prosím, podívejte sehttps://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=16644

Školní rok 2018/2019

Reportáž televize Polar o projektu Talentík a aktivitě Honzík a Numeráčci 2019:

https://polar.cz/porady/centrum-ostravy/miniexpres-centra-ostravy-22-02-2019-17-52

Školní rok 2017/2018

Projekt financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018, II. kolo ve výši 370.000 Kč a pro rok 2018 ve výši 450.000 Kč.

Z finančního příspěvku byla zřízena speciální učebna TALENTÍKhttps://msvarenska.cz/ucebna-talentik/

Projekt Talentík byl představen na konferenci Talentamangement Ostrava 2018 v březnu 2018 ředitelkou školy prostřednictvím následující prezentace. Více o konferenci se dozvíte na: http://konference.sperseus.cz/