TALENTÍK

Kliknutím na oranžový text se Vám zobrazí více informací.

Projekt mateřské školy zaměřený na systematickou podporu intelektového nadání v předškolním věku financovaný statutárním městem Ostrava.

logo Ostrava

Školní rok 2023/2024

Numeráčci – informace pro rodiče dětí zapojených mateřských škol

V období leden až březen 2024  bude v mateřské škole probíhat již šestý ročník aktivity Numeráčci. Jejím cílem je nominovat nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základního vzdělávání. Numeráčky jsme odstartovali společným setkáním učitelek zapojených škol dne 20.11.2023.

V průběhu odpoledne jsme nejen zvládli vzájemně sdílet zkušenosti z předchozích ročníků, vyslechnout si zajímavou přednášku Mgr. Marka Khýra, ale i pokřtít nově vyšlou publikaci NUMERÁČCI. Slavnostního aktu se ujala ředitelka NPI ČR – Ostrava Mgr. Tereza Krčíková.

Všem děkujeme za zájem, energii a nadšení, které Numeráčkům věnujete. 

Těšíme se na společnou cestu v roce 2024!!! 

Stanislava Korcová a Jitka Severinová

Školní rok 2022/2023

Pro rok 2023 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talent managementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2023 finanční příspěvek ve výši 300.000 Kč.

Hlavní aktivity projektu: 

  • Návštěva učebny Talentík (1x týdně každá třída + 1x týdně děti s povinnou předškolní docházkou)
  • Klub Talentík – práce se skupinou dětí nominovaných učitelkami jednotlivých tříd
  • Aktivita Numeráčci – viz níže
  • Vzdělávání pedagogů – semináře, sdílení a stáže pedagogů domovské školy i pedagogů spolupracujících škol (aktivita Numeráčci)

V období leden až březen 2023 probíhal v mateřské škole již pátý ročník aktivity Numeráčci. Jejím cílem je nominovat nadané děti v intelektové oblasti ještě před nástupem do základního vzdělávání. 

V sobotu 25.3.2023 se konalo velké finále: Tisková zpráva SMO

Reportáž ČT24 (čas 45:26): ZDE

Dále: ZDE-Polar, ZDE-Ostrava, ZDE-FB Talentova

Fotografie: Jiří Zerzoň

Dne 8.11.2022 proběhlo v učebně Talentík setkání všech zainteresovaných, tzn. nejen již škol zapojených, ale i těch, které účast teprve zvažují. Na setkání jsme společně sdíleli zkušenosti z předešlých ročníků a přivítali jsme mezi námi Mgr. Marii Slavíčkovou z PPP Ostrava, která hovořila o důležitosti identifikace nadání již v předškolním věku.

Školní rok 2021/2022

Pro rok 2022 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2022 finanční příspěvek ve výši 300.000 Kč.

Děti všech tříd nadále využívají 1x týdně specializovanou učebnu Talentík.

V období leden – březen 2022 probíhal 4.ročník aktivity Numeráčci.

Informace o finále aktivity nabízíme na tomto odkaze:

https://talentova.cz/finale-4-rocniku-aktivity-numeracci/

5.11.2021 se v mateřské škole uskutečnilo setkání učitelek a ředitelek ostravských mateřských škol, které se vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti chtějí věnovat prostřednictvím naší aktivity Numeráčci. Na listopadovém setkání měly zúčastněné pedagožky možnost okusit (případně si zopakovat) oblasti potřebné pro kompetentního učitele 21.století nebo se seznámit s novou pomůckou k rozvíjení před/matematické gramotnosti nazvanou Kufr plný nápadů. Děkujeme milým hostům, kteří se na setkání podíleli: Mgr. Alena Pokorná (MŠ Kopřivnice), Mgr. Šárka Muchová a Martin Müller (ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín), Mgr. Ivana Češková (Proxima, Svět techniky DOV). Děkujeme také MAP 2 Ostrava za organizační podporu akce. Finanční náklady akce včetně drobných dárků pro účastnice byly pokryty z příspěvku statutárního města Ostravy na projekt Talentík pro rok 2021.

Školní rok 2020/2021

Pro rok 2021 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2021 finanční příspěvek ve výši 400.000 Kč.

Děti všech tříd využívají od září 2020 nově vybudovanou učebnu Talentík.

Od ledna 2021 probíhá již třetí ročník aktivity k vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové (rozumové) oblasti nazvané NUMERÁČCI, do kterého se zapojilo celkem 14 mateřských škol z Ostravy.

Hodnocení aktivity: NUMERÁČCI 2021

Školní rok 2019/2020

Pro rok 2020 získala mateřská škola od SMO z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 finanční příspěvek ve výši 410.000 Kč.

V říjnu 2019 proběhla v mateřské škole ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání tzv. virtuální hospitace na téma “Principy práce s nadanými dětmi v běžné mateřské škole”. Prosím, podívejte sehttps://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=16644

Školní rok 2018/2019

Reportáž televize Polar o projektu Talentík a aktivitě Honzík a Numeráčci 2019:

https://polar.cz/porady/centrum-ostravy/miniexpres-centra-ostravy-22-02-2019-17-52

Školní rok 2017/2018

Projekt financován statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018, II. kolo ve výši 370.000 Kč a pro rok 2018 ve výši 450.000 Kč.

Z finančního příspěvku byla zřízena speciální učebna TALENTÍKhttps://msvarenska.cz/ucebna-talentik/

Projekt Talentík byl představen na konferenci Talentamangement Ostrava 2018 v březnu 2018 ředitelkou školy prostřednictvím následující prezentace. Více o konferenci se dozvíte na: http://konference.sperseus.cz/