2022/2023

Kliknutím na oranžový text se vám zobrazí více informací. 

Ostrovy poznání 

Projekt byl finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 45.000 Kč a statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města  Ostravy na rok 2023 částkou 100.000 Kč.

Pomocí motivace zejména knihami Nové Cestovatelské pohádky a Cestovatelské pohádky a prostřednictvím aktivit různorodého charakteru v průběhu celého školního roku jsme děti seznámili nejen s rozmanitým světem lidí na naší planetě, ale hlavně s životními hodnotami souvisejícími i s nimi samotnými, včetně místa, odkud pocházejí – domova.

Název Ostrovy poznání vycházel z myšlenky podporovat děti v zájmu a chuti poznávat nejen nové věci a místa, ale hlavně lidi – jejich charaktery, jejich originálnost a jedinečnost a vést je k tomu, aby nacházely společné rysy, uměly se vzájemně domluvit, pomoci si, a to, přestože pocházejí z různých míst na planetě Zemi (stejně jako děti ve třídě z různých rodin), mají různé zvyklosti, názory apod. Po celou dobu jsme je vedli k tomu, aby společně dokázaly tvořit „souostroví“ a žádné z nich se nestalo „osamělým ostrovem“.

O jednotlivých akcích konaných v rámci projektu se můžete dozvědět: ZDE

Mapa příběhů