Rodinná rada

RODINNÁ RADA 

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Pramínky sounáležitosti, který vystihuje, jak vnímáme děti a roli nás dospělých, tedy pedagogů a rodičů. Děti vidíme jako pramínky, zdroje života, které přináší naději, radost, osvěžení, potěchu a inspiraci. A my dospělí, jim tvoříme břehy, mantinely, které je nesvazují a neomezují, ale vytvářejí jim bezpečné prostředí pro jejich cestu k cíli. Na této cestě nejsme my pedagogové osamoceni, to nejdůležitější místo patří Vám, rodičům. A proto je pro naší mateřskou školu velice důležitá spolupráce s rodinami.

Naším cílem je, aby vzájemná spolupráce školy a rodiny nabrala podobu procesu, postaveném na vzájemném pochopení a úctě, na oboustranně vyrovnaném dialogu, na vnímání potřeb obou stran s největším zřetelem na dítě, na respektování se navzájem. Proto vznikla také RODINNÁ RADA.

Budeme rádi, když se s chutí a dle svých možností zapojíte do našich společných aktivit a akcí, podpoříte naše vzdělávací úsilí dobrými nápady. Velice si vážíme Vašich finančních příspěvků, které nemalým způsobem obohacují program naší mateřské školy a připravují Vašim dětem hezké zážitky. Rovněž Vám velice děkujeme za všechna slova uznání, která od Vás přicházejí na adresu naší mateřské školy.

V případě jakýchkoliv nápadů a podnětů prosíme, kontaktuje paní učitelky ve svých třídách nebo ředitelku školy. Děkujeme.

Kolektiv mateřské školy