Recyklohraní

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Recyklohraní – odkaz na web

obrázek Recyklohraní

Školní rok 2022/2023

Třída U sovičky se zapojila do aktivity VZKAZ (V) LÁHVI.

Poděkování za splnění úkolu Vzkaz (v) láhvi

Starší aktivity

Děkujeme všem rodičům za aktivní zapojení do projektu pomocí sběru použitých baterií.

Děkovný list

Více informací o recyklaci baterií: http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/

Fotografie běžných baterií

Děti a baterie