Recyklohraní

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací.

Recyklohraní – odkaz na web

obrázek Recyklohraní

Děkujeme všem rodičům za aktivní zapojení do projektu pomocí sběru použitých baterií.

Děkovný list

Třídíme baterie

Více informací o recyklaci baterií: http://www.ecobat.cz/index.php/zapojte-obcany/

Fotografie běžných baterií

Děti a baterie