Zahrada

Zahrada s přírodními prvky:

https://msvarenska.cz/prirodni-zahrada/

Geologická expozice

Geologie je často opomíjené téma přírodních věd. Pomocí souboru 15 exponátů chceme dětem i dospělým nabídnout výukový modul nerostů a hornin s výskytem v oblasti Beskyd, Jeseníků a Poodří. Děti mají možnost si horniny nejen prohlédnout, ale i osahat a vyzkoušet jejich vlastnosti . K dispozici jsou např. křemen, sádrovec, čedič, žula, mramor, rula, pískovec a další.

Expozice druhů dřeva

Dřeviny jsou součástí našeho životního prostředí, ale také našich staveb a výrobků. Jejich vlastnosti jsou různorodé, a proto i jednotlivé druhy dřeva jsou využívána pro různé účely. Na výukovém modulu se děti seznámí se základními rozpoznávacími znaky dřevin  (tvar koruny, listy, kůra, květ apod.), dozví se barvu dřeva i jeho vlastnosti (tvrdost, znělost, struktura povrchu apod.). Dřevěnými palicemi mohou děti na xylofon hrát a učit se rozpoznávat zvuky, které se liší s druhem stromu. Děti poznávají různé vlastnosti dřeva hmatem, zrakem i sluchem. Mohou vyzkoušet vlastnosti například. smrku, borovice, jedle, modřínu, lípy, topolu, olše, javoru, dubu, buku a dalších známých stromů.

Expozice stop zvěře

Expozice přibližuje dětem stopy nejznámějších druhů zejména lesní zvěře. Děti se mohou stopy naučit pro případ, že se s nimi setkají v terénu. K dispozici mají pozitivní i negativní otisky stop například kočky, lišky, kuny, srny, zajíce, ježka a dalších.

Broukoviště

Jednotlivé druhy hmyzu mají odlišné vazby na stadium rozkladu dřeva a na existenci dřeva jako životního prostoru vůbec. Brouci využívají dřevo na broukovišti především jako potravu pro své larvy. Děti mohou na broukovišti sledovat různé druhy zvířat, nejen hmyzu, ale i ještěrek, slepýšů nebo drobných pěvců. Dále pochopí důležitost koloběhu dřeva v přírodě. Naučí se poznávat základní druhy hmyzu a jejich vývojová stádia. V broukovišti naleznou vždy něco nového k pozorování.

Balanční chodník

Přírodní balanční chodník sestavený z dřevěných špalků, podélně položené kulatiny, příčně uložené kulatiny a z kamenů slouží jako výuková, tělovýchovná i relaxační pomůcka. Děti se procvičují v obratnosti a udržování rovnováhy.

Rákosové tunely

Rákosové tunely různých výšek slouží dětem k rozmanitým hrám. Děti mohou hrát na honěnou, na schovávanou nebo se věnovat didakticky zacíleným činnostem. Tunely jsou osázeny pnoucími rostlinami, které je brzy celé pokryjí a vytvoří tak zajímavý přírodní prvek.

Přírodní pergola

Pergola poskytuje dětem stinný prostor ke hrám. Vnitřní prostor pergoly je vysypán pískem a doplněn kulatinami sloužícími k sezení.

Čmelín

Dřevěný čmelín je umístěn na tzv. motýlím záhonu. Slouží k pozorování života čmeláků a opylování rostlin.

Ptačí krmítko s kamerovým systémem, krmítka a ptačí budky

Na zahradě u oranžové budovy je umístěno na dřevěném stojanu celodřevěné ptačí krmítko s kamerovým systémem. Děti mohou pozorovat chování ptactva převážně v zimním období. V prostoru školní zahrady je umístěno několik ptačích budek dle druhu ptactva (dravci a sovy, sýkorky, špačci, jiřičky apod.). Jejich přehled je umístěn na informační tabuli u expozice druhů dřeva.

Písková laboratoř a přírodní učebna:

Na zahradě školy je zřízena tzv. písková laboratoř s přírodní učebnou. Písková laboratoř umožňuje dětem prozkoumat a poznat vlastnosti sypkých látek (písek) pomocí kbelíčků, vah, sítek, trychtýřů, zdvihadla apod. Rozvíjí nejen manuální zručnost, ale seznamuje děti se základními fyzikálními jevy. Součástí je také tzv. šeptanda, pomocí níž mohou děti zkoumat vlastnosti zvuku. Tento kout zahrady dotváří přírodní učebna. Nezapomínáme ani na dešťovou vodu, která nám slouží k zalévání našeho bohatého rostlinstva.

Fajny kopec:

Novinkou na naší zahradě je taktéž náš FAJNY KOPEC. Po jeho zpevnění nám ho děti s rodiči nádherně osázeli pestrými rostlinami. Věříme, že se z něho budeme radovat nejen my ve školce, ale i kolemjdoucí a obyvatelé sídliště.

Projekt Kouzelná zahrada:

https://msvarenska.cz/20172018-2/

Projekt Za tajemstvím motýlů:

https://msvarenska.cz/2017-2/