Online omluvenka

Odhlašování stravy se řídí platným Předpisem o školním stravování.