Učebna TALENTÍK

logo Ostrava

Z finančních příspěvků statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023) byla zřízena a odborně vybavena učebna Talentík zaměřená na rozvíjení dětí v oblasti přírodních věd. Učebna je postupně vybavována pomůckami tak, aby byly dětem nabídnuty činnosti různých stupňů obtížnosti. 

Tento výjimečný prostor navštěvují všechny třídy jednou týdně v rámci tzv. dopolední řízené činnosti. Již od nejranějšího věku mají tedy děti možnost vyzkoušet různorodé aktivity a skrze ně případně odkrýt i svůj potenciál (nejen) v oblasti intelektové (rozumové).

Učebna je dále využívána při práci s dětmi s povinnou předškolní docházkou a se skupinou dětí, které prokazují v intelektové oblasti vyšší potenciál, ale hlavně, které jeví o činnosti tohoto druhu zájem a nadšení (Klub Talentík). 

Učebna dětem poskytuje podnětné prostředí vybavené didaktickými pomůckami, které děti seznamují (způsobem jejich věku adekvátním) se základními přírodními vědami jako je matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a další. Součástí je taktéž velmi bohatě zařízený čtenářský koutek. Vzdělávací nabídka je tvořena tak, aby bylo zajištěno prolínání jednotlivých gramotností (např. čtenářská, matematická, digitální, přírodní atd.)

Mateřská škola systematicky pracuje s dětmi nadanými a mimořádně nadanými prostřednictvím projektu Talentík. Více: https://msvarenska.cz/projekt-talentik/

Současně nabízíme učebnu Talentík i pro děti a rodiče:

Otevření učebny Talentík pro děti a rodiče

Návštěva učebny Talentík se řídí

Provozním řádem 

Rezervace – viz odkaz níže: