Učebna TALENTÍK

logo Ostrava

Z finančního příspěvku statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 byla zřízena a odborně vybavena učebna pro práci nejen s talentovanými dětmi, ale i s dětmi s povinnou předškolní docházkou a v rámci možností i s dalšími skupinami dětí. Učebna dětem poskytuje podnětné prostředí vybavené didaktickými pomůckami, které děti seznamují se základními přírodními vědami jako je matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a další.