Mateřská škola

 

Naše mateřská škola se nachází na ostravském sídlišti Fifejdy a byla uvedena do provozu v dubnu 1983, od ledna 2002 jsme příspěvkovou organizací.

Předškolní vzdělávání zajišťujeme v pěti třídách s celkovou kapacitou 115 dětí. Aktuální kapacita školy závisí na složení jednotlivých tříd v daném období. Jedna ze tříd poskytuje speciální program pro děti s vadami řeči.

Mateřská škola je obklopena rozsáhlou školní zahradou se spoustou převážně dřevěných hracích prvků a travnatých ploch.

Provozní doba školy je od 6.00 do 16.30 hodin. Pro bezpečnost dětí jsou prostory mateřské školy monitorovány kamerovým systémem.