Knížkohrátky – 2019

logo Ostrava

Projekt je finančně podpořen SMO částkou 80.000 Kč.

Hlavním cílem projektu je probouzet v dětech zájem o knihy a nepřímo tak rozvíjet čtenářství. Prostřednictvím knih povedeme děti k dovednosti naslouchat, přemýšlet, budeme rozvíjet oblast fantazie a představivosti, obohacovat jejich slovní zásobu a zdokonalovat tak dovednost vyjadřování.

Bližší informace o realizaci projektu budou průběžně zveřejňovány v šatnách jednotlivých tříd.

V rámci projektu se konají společná dopoledne:

https://msvarenska.cz/knizkohratkove-setkani/

https://msvarenska.cz/spolecne-basnickove-setkani/

https://msvarenska.cz/pohadkove-setkani-deti/