Muzikohrátky – 2019

Logo MOaP

Projekt je finančně podpořen městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz částkou 34.000 Kč.

Projekt zaměřený na hudební výchovu přirozeně doplňuje jak školní vzdělávací program, tak školní projekt Knížkohrátky zaměřený na podporu kladného vztahu k české literatuře. U dětí předškolního věku je velmi důležité tzv. činnostní učení a přijímání podnětů různými smysly. Spojení aktivit projektu Knížkohrátky s hudebními aktivitami tohoto projektu jsou pro děti velmi přínosné a pomohou nám dosáhnout u dětí žádoucího kladného vztahu k hudbě, potažmo k české hudbě.