Plánujeme

Plán akcí 2022/2023

Datum Hodina Akce Pro koho
ZÁŘÍ
 

13. 9.

 

16. 00

Třídní schůzky:

–        Třídy U Medvídka a U Zajíčka

ZZ – účast velmi důležitá
 

14. 9.

 

16. 00

Třídní schůzky:

–        Třídy U Myšky a U Sovičky

ZZ – účast velmi důležitá
29. 9. 10.30 Divadlo smíšek:

–        Bajka o přátelství

–        Vybíráme 50 Kč.

D – všechny třídy
ŘÍJEN
 

6. 10.

 

8.00

Výlet na zámek Raduň:

–        Výlet s prohlídkou zámku

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách dětí

 

D – mimo třídu U Ježečka

 

 

 

 

Neformální třídní schůzky:

–        Odpolední akce pro děti a rodiče

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách dětí

 

D+R

 

LISTOPAD
 

11.11.

 

15.00

Brigáda na školní zahradě:

–        Hrabání listí a úklid na školní zahradě

 

 

D+R

PROSINEC
 

7. 12.

 

10.00.

 

15.00

Mikulášská nadílka:

–        Tradiční nadílka pro děti

 

Vánoční dílny pro děti a rodiče

D – všechny třídy

 

D+R

 

13. 12.

 

10. 30

Divadlo smíšek:

–        Pohádka Zatoulaná vločka

–        Vybíráme 50 Kč

D – všechny třídy
 

15. 12.

 

9.30

Vánoce ve školce:

–        Sváteční dopoledne s rozbalováním dárků v jednotlivých třídách

D – všechny třídy
LEDEN
 

5. 1.

 

8.30

Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie v mateřské škole

–        Vybíráme 75 Kč

D – všechny třídy
 

16. 00

Zápis nanečisto:

–        Akce pro děti, které čeká zápis do ZŠ

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách dětí

 

D+R

ÚNOR
9. 2. 10.30 Divadlo smíšek:

–        Pohádka Příběh robotíka Šroubka

–        Vybíráme 50 Kč

D – všechny třídy
 

 

 

 

Dětský karneval:

–        Dopolední zábavná akce pro děti

 

D – všechny třídy
BŘEZEN
DUBEN
 

25. 4.

 

8. 30

Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie v mateřské škole

–        Vybíráme 75 Kč

D – všechny třídy
KVĚTEN
 

 

 

 

cca od 16.00

Den rodiny:

–        Odpolední akce jednotlivých tříd pro děti a jejich rodiny,

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách tříd

 

 

D + R

 

Květen/červen

 

 

Školní výlet

–        Dopolední výlet

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách tříd

D – všechny děti
ČERVEN
40. výročí založení mateřské školy
 

2. 6.

 

10.30

Divadlo smíšek:

–        Velká sloní pohádka

–        Vybíráme 50 Kč

D – všechny třídy
Závěrečná aneb Loučíme se školáky

–        Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny

 

D+R

 

Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme, sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek. Děkujeme za pochopení.)