Plánujeme

Plán akcí 2022/2023 – aktualizace k 1.1.2023

LEDEN
5. 1. 8.30 Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie v mateřské škole

–        Vybíráme 75 Kč

D – všechny třídy
24. 1. 16. 00 Zápis nanečisto:

–        Akce pro děti, které čeká zápis do ZŠ

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách dětí

 

D+R

ÚNOR
9. 2. 10.30 Divadlo smíšek:

–        Pohádka Příběh robotíka Šroubka

–        Vybíráme 50 Kč

D – všechny třídy
 

 

 

 

Dětský karneval:

–        Dopolední zábavná akce pro děti

 

D – všechny třídy
20. 2. 11. 00 Program Městské policie:

–        Program Bezpečně pro školáky

–        Určeno dětem s povinnou předškolní docházkou

 

D

BŘEZEN
20. 3. 8.30

10.00

Vzdělávací program Hmyzí kamarádi:

–        Cena bude upřesněna dle konečného počtu dětí

D – všechny třídy
DUBEN
17. 4.

 

11.00 Program Městské policie:

–        Program BESIP pro školáky

–        Určeno dětem s povinnou předškolní docházkou

 

D

25. 4. 8. 30 Muzikohrátky:

–        Lekce muzikoterapie v mateřské škole

–        Vybíráme 75 Kč

D – všechny třídy
KVĚTEN
 

 

 

cca od 16.00 Den rodiny:

–        Odpolední akce jednotlivých tříd pro děti a jejich rodiny,

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách tříd

 

 

D + R

25. 5. 9.00 Školní výlet na Zámek Raduň

–        Dopolední výlet

–        Bližší informace budou zveřejněny v šatnách tříd

D – všechny děti
ČERVEN
40. výročí založení mateřské školy
2. 6. 10.30 Divadlo smíšek:

–        Velká sloní pohádka

–        Vybíráme 50 Kč

D – všechny třídy
Závěrečná aneb Loučíme se školáky

–        Zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny

 

D+R

Zkratky:

D – děti (Většinou dopolední akce pro děti. U každé akce bude upřesněno, pro které děti je akce určena – buď uvedením názvu třídy, nebo upřesněním věku. Pokud se jedná o akci spojenou s finančními náklady, není povinností, aby se dítě této akce účastnilo. Pokud s účastí nesouhlasíte, nahlaste tuto skutečnost učitelce ve třídě. Pro dítě bude zajištěn náhradní program.)

D+R – děti + rodiny (Tyto akce jsou primárně organizovány proto, aby si je užily rodiny společně dohromady! Jste všichni srdečně vítáni! Většinou z organizačních důvodů zjišťujeme počet účastníků předem, prosíme, sledujte informace v šatnách.)

ZZ – zákonní zástupci (Pro akce určené pouze pro zákonné zástupce není zajištěno hlídání dětí. Prosíme, abyste děti zanechali v laskavé péči ostatních členů rodiny. Přispějete tak k hladkému průběhu schůzek. Děkujeme za pochopení.)