Pohyb s radostí

Projekt je financován Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

Logo MOaP

Rok 2023

Pro rok 2023 obdržela škola v rámci projektu Všestranný rozvoj dětí v MOaP od zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, finanční částku ve výši 45.000 Kč. Za tento finanční obnos jsou hrazeny lekce basketbalu určené pro děti s povinnou předškolní docházkou (cca 1x týdně) a lekce tzv. hasičské přípravky. Současně byly zakoupeny sportovní pomůcky k těmto aktivitám.  

Rok 2022

Pro rok 2022 obdržela škola pro rozvoj pohybových aktivit dětí od zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, finanční částku ve výši 45.000 Kč. Za tento finanční obnos budou pořízeny pro děti všech tříd nová odrážedla a koloběžky včetně ochranných prostředků. Těšíme se na obnovu našeho “vozového parku”. 

Rok 2021

Finanční příspěvek zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, činí na rok 2021 53.000 Kč. Tato částka opět napomohla k rozšíření pohybových příležitostí pro děti všech pěti tříd. Nakoupili jsme například další masážní míčky, obruče, míče a balanční kameny. Nadále pracujeme na systematickém zařazování cvičení s prvky jógy.

Rok 2020

Díky finančnímu příspěvku zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši 53.000 Kč byly zakoupeny velké prostorové rehabilitační sestavy do tří tříd, dětské fitness přístroje do čtyř tříd a pomůcky k hromadným sportovním hrám (padáky, skákací pytle).

Jsme velmi rádi, že můžeme dětem stále zlepšovat podmínky ke vzdělávání.

Rok 2019

I ve školním roce 2018/2019 mateřská škola obdržela od zřizovatele, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v rámci projektu Pohyb s radostí finanční příspěvek. Částka 55.000 Kč byla použita na zakoupení dalších balančních a senzorických souprav. Ty jsou k dispozici již v každé třídě. Opět byl zaplacen plavecký kurz pro nejstarší děti. Tentokrát se ho účastní celkem 18 dětí. 

Rok 2018

Městský obvod MOaP ve školním roce 2017/2018 opět přispěl mateřské škole na zakoupení tělovýchovného náčiní k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Tentokrát jsme se zaměřili na relaxační cvičení a zakoupili jsme různorodé masážní a balanční pomůcky. Z finančních prostředků je taktéž hrazen plavecký kurz pro 16 dětí z MŠ. Celkový finanční příspěvek činil 50.000 Kč.

Rok 2017

Městský obvod MOaP ve školním roce 2016/2017 opět přispěl mateřské škole na zakoupení tělovýchovného náčiní k rozvíjení pohybových dovedností dětí. Letos jsme se zaměřili na pohybové aktivity venku, koupili jsme pro děti například branky, hokejky, míče, basketbalový koš a překážky na přeskakování.