Proměny

Kliknutím na podtržený text se Vám zobrazí více informací, popř. fotografie.

Vážení (nejen) rodiče,

prostřednictvím této stránky Vám chceme přiblížit, jak se naše mateřská škola postupně proměňuje. Veškeré proměny směřují ke zkvalitnění vzdělávání a věříme, že se odráží na spokojenosti dětí i Vás – dospělých.

Koutky (centra aktivit) dle mnohočetných inteligencí

Od září 2019 ve všech třídách dětem nabízíme aktivity v koutcích, jež jsou zřízeny dle mnohočetných inteligencí (H. Gardner). Každé dítě si tak může najít činnost, která ho bude bavit a kde zažije svůj úspěch. Jak to v jednotlivých třídách vypadá se můžete podívat v sekci O nás – Třídy.

Ve třídách naleznete tyto koutky:

 • Ateliér
 • Čtenářský koutek (Písmena, čísla)
 • Polytechnický koutek
 • Konstruktivní koutek (Kostky)
 • Badatelský koutek
 • Koutek voda-písek
 • Hudební koutek
 • Pohybový koutek
 • Dramatický koutek
 • Dopravní koutek
 • Námětové hry
 • Relaxační koutek

Polytechnické koutky

Hurá, do práce! Na práci v polytechnických koutcích se těší děti ve všech třídách. Díky finančnímu příspěvku SMO mohou od jara 2019 děti opravdově pracovat na poncích a využívat opravdové nářadí. K dispozici mají spoustu materiálů, stavebnic a různorodých pomůcek. Samozřejmě jsou vedeny k dodržování pravidel při práci tak, aby byla zajištěna bezpečnost jejich i druhých.

Čtenářské koutky

Projekt Knížkohrátky realizovaný v roce 2019 finančně podpořilo SMO. Ve všech třídách jsme si zřídili tzv. čtenářské koutky s velkou nabídkou knih různých žánrů. (Před)čtenářské gramotnosti se věnujeme napříč celého vzdělávání, a tak součástí koutků jsou i didaktické pomůcky jako písmena, číslice, psací tabulky a další, jež jsou využívány při všech tématech.

Hudební koutky

Díky finančnímu příspěvku MOaP na projekt Muzikohrátky jsme mohli ve všech třídách bohatě vybavit hudební koutky. Všechny třídy od jara 2019 disponují dostatečným množstvím rytmických a etnických hudebních nástrojů. Děti je využívají nejen při řízené činnosti, ale jsou jim k dispozici i v průběhu volných her, takže si mohou muzicírovat dle své libosti….

Učebna Talentík

Na podzim 2017 byla z finančního příspěvku SMO v mateřské škole vybudována speciální učebna Talentík. Od září 2020 jsme ji přestěhovali do větších prostorů. Více: https://msvarenska.cz/ucebna-talentik/.

Badatelské koutky

Badatelské koutky vznikly ve všech třídách v rámci projektu Za tajemstvím motýlů na jaře 2017. Díky finančnímu příspěvku SMO jsme si mohli zakoupit nejen nábytek, ale i spoustu didaktických pomůcek a literatury. Každá třída může dětem nabídnout aktivity, při nichž využijí například lupy, pinzety, pozorovací nádoby, zkumavky, pipety apod. Děti mohou dále pozorovat vývojová stadia hmyzu, a to prostřednictvím rozmanitých modelů, knih nebo puzzle. Mezi další zajímavé pomůcky patří i světelný panel nebo mikroskop propojený s PC. Badatelské koutky každodenně dětem poskytují prostor pro jejich přirozené objevování.