Sobota s Talentíkem

 

Sobota s Talentíkem

od listopadu 2017 se scházejí děti z Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p. o. v Klubu Talentík. V průběhu několika měsíců měly možnost se seznámit se základními přírodními vědami prostřednictvím aktivit nejen v mateřské škole, ale i na odborných pracovištích.

Díky finančnímu příspěvku Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 bylo nejen obohaceno prostředí mateřské školy poskytující podnětné prostředí v této oblasti všem dětem, ale byly realizovány i rozmanité činnosti podporující zájem dětí o učení a hlubší bádání.

Činnost klubu byla prezentována na akci Sobota s Talentíkem dne 28. 4. 2018. Ano, v sobotu se sešli všichni nadšenci přírodních věd, ať už to byli děti a jejich rodiče či paní učitelky a odborníci z oblasti práce s talenty.

Rodiče se aktivně zúčastnili přednášek lektorek Mgr. Aleny Pokorné a Mgr. Markéty Fišerové (MŠ Kopřivnice) na téma Identifikace nadaného dítěte v předškolním věku, PaeDr. Jiřího Rozehnala (OU, Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu Přírodovědné fakulty) na stejné téma, avšak z jiného pohledu. Dále si rodiče vyslechli zajímavé informace o šachové hře v předškolním věku pana Antonína Surmy (Beskydská šachová škola) a zapojili se do diskuse s matkou diagnostikovaného nadměrně nadaného dítěte Bc. Monikou Kozelskou. V této době se děti věnovaly spontánním činnostem a využívaly nabídky deskových her včetně šachů. Následovala společná část dětí a rodičů, ve které byly prezentovány dosavadní aktivity Klubu Talentík. Děti svou „vědeckou činnost“ představily pod vedením paní učitelky Bc. Jany Richterové, která se s kolegyní Mgr. Terezou Gembalovou dětem z klubu po celou dobu jeho působení intenzivně věnovala. Poté všichni společně zhlédli přírodovědné prezentace Teodora Kozelského (diagnostikované nadměrně nadané dítě, 12 let). Své nadání si děti prakticky vyzkoušely prostřednictvím úkolů z oblasti základních přírodních věd, jako jsou matematika, fyzika, biologie nebo astrologie.

Závěr celé akce patřil velkému šachovému překvapení, ať už to byli dva obří šachoví maskoti či obří perníkové šachové figurky, které pro děti upekly paní kuchařky.

Akce byla velmi zdařilá díky aktivnímu přístupu všech zúčastněných. Děkuji všem, ať už dětem, rodičům, zaměstnancům školy i hostům za jejich milou přítomnost. Jsem přesvědčena, že tato netypická akce přispěla k rozvoji celé mateřské školy.

Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy