Třída U Myšky

Další fotografie s informacemi o dění v naší třídě si můžete prohlédnout v šatně dětí v třídním portfoliu.


Naše pečení

O pejskovi a kočičce

Pohádky: O Koblížkovi a O řepě

Tři králové 2022

Vánoční den a nadílka ve třídě U Myšky

Seznámení se světelným stolem v Talentíku

Buší, nebuší? 

Karlův most

Poznáváme Českou republiku

Česká vlajka

Den stromů a české státnosti

Listohrátky

Hrátky a pozorování na školní zahradě

Hasiči ve školce

Nemocnice pro medvídky

Tvoříme třídní pravidla

První návštěva Talentíku

První společné pohybové aktivity

Jak to u nás vypadá