Vítejte

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém roce 2021 a přeji všem hlavně pevné zdraví a optimistickou mysl, které zajisté budeme potřebovat. 😊

Zároveň se na Vás obracím s žádostí o zvážení docházky Vašeho dítěte. K dnešnímu dni máme 3 zaměstnance v karanténě. Z tohoto důvodu bude docházet ke spojování tříd. Pokud by bylo ve Vašich možnostech si dítě nechat doma, velmi tím pomůžete k zajištění provozu MŠ. Děkuji Vám za spolupráci a vstřícnost. Stanislava Korcová

Přání 2021

Srdečně gratulujeme paní zástupkyni Bc. Janě Richterové za ocenění Výrazná pedagogická osobnost 2020!!!

Ocenění jí předaly místostarostka městského obvodu Mgr. Alena Pataky a vedoucí Odboru školství Ing. Miroslava Rychtáriková.

Naší milé paní učitelce a zástupkyni děkujeme za dosavadní práci a společnost, do dalších let jí přejeme jen to dobré!

Za MŠ Stanislava Korcová

ocenění jana