Vítejte

S účinností od 16. 8.2021 je zrušena pevná linka mateřské školy.

K dispozici je dosavadní mobilní číslo 602 412 563 (kancelář školy),

od 25. 8. 2021 bude k dispozici další mobilní číslo 602 417 771 (ekonomka školy).

Vážení rodiče,

děkuji Vám všem za zapojení do dotazníkového šetření a předkládám Vám jeho zpracování.

S přáním krásného léta

Stanislava Korcová

Dotazník pro rodiče – červen 2021

Vážení rodiče,

děti si na konci školního roku domů odnášejí nejen své jedinečné výrobky, ale i originální PRACOVNÍ SEŠIT.

(Kliknutím na oranžový text se dozvíte více informací.)