Významná pedagogická osobnost

Gratulujeme paní učitelce Bronislavě Laryšové za udělení ocenění VÝZNAMNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST 2021, které jí bylo předáno organizátorem – městským obvodem MOaP. Děkujeme za dosavadní práci a přejeme do dalšího (nejen) pracovního života jen to NEJ!

Za kolektiv MŠ Stanislava Korcová

Bronislava Laryšová na fotografii první zprava.

Více se dočtete na FB MOaP: https://www.facebook.com/moap.ostrava