Distanční vzdělávání

Informace pro rodiče (nejen) k distančnímu vzdělávání:

Hravá příprava na školu 2021

Krátce a výstižně

Inspirativní videa:

Jak zvládnout vstup do 1.třídy