Vítejte

Vážení rodiče, na uvedeném odkaze si můžete přečíst o našich úžasných MAXIKNIHÁCH a zajisté na stránkách celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem naleznete další zajímavosti a inspirace pro prázdninové dny. Přejeme vám krásné léto s dětmi a knihami….

https://celeceskoctedetem.cz/vase-akce/vase_akce669

Provoz tříd od 27. 7. 2020

Vážení rodiče,

v mateřské škole bude probíhat pro přihlášené děti prázdninový provoz od 27. 7. 2020 do 7. 8. 2020. Prosíme o dodržování bezpečnostních a hygienických opatření, která budou vyvěšena na vstupních dveřích i v šatnách jednotlivých tříd. O zařazení dítěte do třídy se dozvíte na hromadných seznamech umístěných taktéž na vstupních dveřích. V den  nástupu bude nutné opět vyplnit a potvrdit Čestné prohlášení. Prosíme o seznámení se s aktualizovaným Manuálem pro zákonné zástupce. Věříme, že svým zodpovědných přístupem všichni napomůžeme k zvládnutí současné situace. Za kolektiv MŠ srdečně zdraví a těší se Stanislava Korcová.

Čestné prohlášení

Manuál pro zákonné zástupce – červenec 2020